Illustraties
Ouverture: Het boek der boeken
1: Wereld in losse woorden
2: Veldekes Umwelt
3: Het grote verhaal
4: Missie en mystiek
5: Willem en Jacob
Verantwoording illustraties
Verantwoording illustratie Ouverture: Het boek der boeken
 1. Den Haag, collectie Museum Meermanno: ms, 10 E 5, f. 179r
Verantwoording illustraties H 1. Wereld in losse woorden
 1. Den Haag, KB: ms. 76 F 1, f. 215r
 2. Den Haag, KB: ms. 76 F 1, ff. 16v-17r
 3. Leiden, UB, BPL 10, f. 31v
 4. Den Haag, KB: ms. 72 A 23, f. 44r
 5. Illustratie uit Henricus, Dat liedekin van Here Halewin. Lithografie in kleuren. Haarlem 1905.
Verantwoording illustratie H 2. Veldekes Umwelt
 1. Leiden, UB, BPL 1215, f. 18r
Verantwoording illustraties H 3. Het grote verhaal
 1. Afgebeeld naar: J. Taeldeman en L. van Durme (red.), '750 jaar Schepenbrief van Bochoute', Studia Germanica Gandensia. 48 (1999), p. 6
 2. Den Haag, KB: ms. 169 G 63, 17r
 3. Den Haag, KB: ms. 133 L 11
 4. Den Haag, KB: ms. 74 C 8, f. 17r
 5. Leiden, UB, Ltk. 201 (fragment)
 6. Leiden, UB, Ltk. 195, f. 120v-121r
 7. Leiden, UB, Ltk. 191, f. 1r
 8. Afgebeeld naar: Dini Hogenelst en Frits van Oostrom, Handgeschreven wereld. Amsterdam 1995, p. 13.
 9. Leiden, UB, Ltk. 195, f. 119v
 10. Den Haag, KB: ms. 129 A 10, f. 241r
 11. Den Haag, NA, Archief van Min. BiZa; toegangsnr. 2.04.01, verbaal 4831 nr. 79.
 12. Afgebeeld naar: Dini Hogenelst en Frits van Oostrom, Handgeschreven wereld. Amsterdam 1995, p. 43.
Verantwoording illustraties H 4. Missie en mystiek
 1. Leiden, UB, Ltk. 191, f. 59r
 2. Den Haag, KB: ms. 70 E 5, ff. 172v-173r
 3. Den Haag, KB: ms. 70 E 5, f. 190v
Verantwoording illustraties H 5. Willem en Jacob
 1. Den Haag, KB: ms. 78 D 40, f. 33r (detail)
 2. Den Haag, KB: ms. KA XX, f. 4r
 3. Leiden, UB, BPL 14A, f. 25v-26r